Skärp er veterinärer!

Angående debatten på tävlingsdagar med barfota förbud eller inte.
För spelare vore ett generellt förbud vintertid givetvis det bästa.
För banveterinärerna är säkert ett sånt beslut också att föredra då kan de fortsätta att åka och sitta av sina timmar utan större engagemang och intresse. För det är ju så det är nu på flertalet av de banor jag kör på i alla fall….

Angående debatten på tävlingsdagar med barfota förbud eller inte. För spelare vore ett generellt förbud vintertid givetvis det bästa.

För banveterinärerna  är säkert ett sånt beslut också att föredra då kan de fortsätta att åka och sitta av sina timmar utan större engagemang och intresse. För det är ju så det är nu på flertalet av de banor jag kör på i alla fall….

Det handlar om mer än bara barfota eller ej. Det handlar även om dåliga prestationer, säkerhetsfrågor och dyl. Veterinärerna måste komma ner från sina höga hästar och vara mer delaktiga i tävlingsdagen och ha en bättre kommunikation med de aktiva.

Om de ska ha det yttersta ansvaret borde man kunna begära att de är på plats i tid. Inte att man upprepade gånger ska behöva vänta in dem på tävlingsdagarna. Väl där kan man undra vad de gör. Man förundras över att en del hästar inte får startförbud när de är halta i värmningen eller efter en uppenbart dålig prestation.

Veterinärerna verkar vilja skjuta över ansvaret på Svensk Travsport och de aktiva istället för att ta det tillsammans. Det känns löjligt när de sedan inte respekterar de åtgärder ST vidtar. Jag vet att vi aktiva också får och behöver tankeställare  i den debatt som förs om djurskydd och barfotakörning. Men låt oss göra det tillsammans och ta ansvaret och bättra oss för hästens skull, och sportens, veterinärer, aktiva och ST!

Att spelare och media har åsikter måste vi förstå och för mig är det ok att införa barfotaförbud för deras skull.

Kommunikation från Svensk Travsports ledning och öppenheten från oss aktiva har förbättrats mycket på senare år. Nu återstår bara för banveterinärer och funktionärer att haka på tåget.

Tomas Pettersson